• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innledning

Skjemautfylling

 1. Tidligere eier
 2. Serverings-/skjenkestedet
 3. Virksomhet
 4. Åpningstider
 5. Barn og ungdom
 6. Endringer
 7. Andre søknader
 8. Daglig leder for serveringsbevillingen
 9. Styrer skjenkebevilingen
 10. Stedfortreder for skjenkebevillingen
 11. Eiersammensetning
 12. Styrer og stedfortreder for skjenkebevilingen
 13. Serverings-/skjenkestedet (endring)
 14. Driftskonsept (Endring)
 15. Åpningstider (Endring)
 16. Skjenketid (Endring)
 17. Daglig leder for serveringsbevillingen (Endring)
 18. Styrer for skjenkebevilingen (Endring)
 19. Stedfortreder for skjenkebevillingen (Endring)
 20. Eiersammensetning (Endring)

Serverings- og/eller skjenkebevilling

Bevillingshaver må sende melding om alle endringer i de opplysningene som opprinnelig lå til grunn for søknaden. Slike endringer skjer ofte flere ganger i løpet av en bevillingsperiode og krever ny godkjenning, eventuelt ny bevilling.
Eierskifte regnes ikke som endring, men krever ny søknad fra ny eier.

Virksomheten kan fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Kommunen må være underrettet om dette, og det må søkes om ny bevilling senest innen 30 dager etter overdragelsen

Henvendelsen gjelder
Bevillingssøker er den som driver og får eventuelle inntekter fra virksomheten.
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader
Skjemaeier: Ringsaker kommune | Brukerstøtte telefon: 62 33 50 00| Brukerstøtte epost: postmottak@ringsaker.kommune.no