Her ser du en oversikt over alle partiene i kommunen. Du kan få en liste over alle representantene for et bestemt parti ved å klikke på partinavnet.
 
Clear
     
 

Upolitisk

Upolitisk
Navn: Telefon: Mobil: e-post:
Ali Reza Shahiri
Anders Gjørslie
48281086anders.gjorslie@norgespost.no
Ann-Maria Tilley
98222204a-till@online.no
Ashwak Kazem Hamza
Astrid Stai62362776
90936026a.stai@online.no
Bjørn Buraas
Børge Ekrem
ekremborge@hotmail.com
Dagfinn Dulsrud
Edel Havik
Ellen Solveig Vestheim
solfrid.v@gmail.com
Ellen Trosvik
Elsa R. Grasbakken
Else Margrethe Holst62350048
emh@ringsaker.kommune.no
Eva Jorunn Hjorth
Finn Henriksen
Finn Kolden
fin-ko@online.no
Georg Bergseng
Geza Tegegn Endeshaw
Grethe Skyberg
97116628ulskyber@online.no
Guttorm Bergseng
Gyrd Nannestad
Haldis S. Sveen62 34 99 00
has@ringsaker.kommune.no
Hanne Havrevold
Hassan Said Ali
Helene Bakke Oudenstad
Hilde Granlund
Inge Karl Håndlykken
Ingeborg Mæhlum62 24 86 42
imaehlum@frisurf.no
Inger Eva Mæhlum
Inger-Margrethe Pettersen90512356
ingermargrethep@hotmail.com
Jan Erik Dahlsveen
Jan Moslet
jmos@online.no
Johannes Windju
John Bryhn Berg
91824031johnberg@online.no
Kari Solberg
Kari Tomter
Kjell Vidar Holmen
976 90 169kvholmen@hotmail.com
Knut Aas
Kristian Flaten
Liv Nyby
Liv Øverstad
Magnhild Afseth Olrud
Marie Korsveien
Marijana Granic
May Solveig Kvissellien
Mona Lystad
Morten Engebakken
Nikola Laban
Nimco Ahmed Warsame
Odd Gude Dambuen62 51 96 55
99161514
Oddny Høgalmen
hogalm@online.no
Oddvar Løvlund
Oddveig Helene Mostuen
Olai Myklebust
Ole Fossen
Ole Rud
416 08 070ol-rud@online.no
Pål Sandbakken
909 36032paal.sandbakken@online.no
Randi Nordli62341156
Randi Østby-Deglum
Reidar Gjeldaker
Reidun Hansen
47354419reid4@online.no
Roger Olsen (Mental Helse)
47985324olsenroger5@gmail.com
Ruth Bakke Fonstad
Simen Schjerpen
98299045
Siv Sønsteby Nordhagen
Terje Krogstad
Thomas Granberg
Tone B. Kristiansen91241039
tkr@ringsaker.kommune.no
Unni Hulleberg
Vigdis Solli Simensen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS