Her får du mer informasjon om møtet i Kommunestyret den 24.04.2019, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
Clear
   
 

Møte i Kommunestyret den 24.04.2019

Kommunestyret
24.04.2019   17:00 - 19:18
Utvalg:Kommunestyret
Dato:24.04.2019   17:00 - 19:18
Møtested:Herredshuset
Status:Møtet er ferdig protokollert

Saksliste

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 247KB

  021/19 - 19/14380 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 08.04.2019  2 dokumenter
  Brevdato: 08.04.2019
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Organisasjons- og administrasjonsseksjonen
  Saksbehandler: Inger Lise Østerhagen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vedtak:
  Protokoll fra kommunestyrets møte dem 03.04.2019 godkjennes.  Behandling

  Korrigert protokoll ble delt ut til møtet.

  Votering:
  Enstemmig vedtatt som innstilt.

 • Eidsiva Energi AS – transaksjon med Hafslund E-CO AS Hoveddokument 509KB
  Brevdato: 31.03.2019
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Saksbehandler: Espen Hvalby

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vedtak:

  1. Ringsaker kommune beslutter å stemme for at Eidsiva Energi AS ("Eidsiva") inngår transaksjonsavtalen med Hafslund E-CO AS vedrørende sammenslåing av partenes produksjons- og nettvirksomheter ("Transaksjonsavtalen") når denne saken behandles på Eidsivas generalforsamling.

  1. Ringsaker kommune beslutter å bidra til etablering av Innlandet Energi Holding AS ("IEH") som skal være et felles eierselskap for de av dagens aksjonærer i Eidsiva som overfører sine aksjer i Eidsiva til IEH. Selskapet skal etableres av Eidsiva eller av en av aksjonærene og skal ha et eierforhold som vil tilsvare dagens eierforhold i Eidsiva mellom de aksjonærene som overfører sine aksjer i Eidsiva til IEH. Kommunen skal blant annet:

  • Stemme for at aksjene i IEH utdeles som utbytte fra Eidsiva (dersom selskapet etableres av Eidsiva og ikke av en av aksjonærene). Hver aksjonær i Eidsiva som skal overføre aksjer i Eidsiva til IEH skal få forholdsmessig samme eierskap i IEH som eierforholdet mellom de aksjonærene i Eidsiva som skal overføre aksjer i Eidsiva til IEH. Dersom ikke alle aksjonærer i Eidsiva skal overføre sine aksjer til IEH, kan det i stedet deles ut et kontantutbytte som setter de relevante aksjonærene i stand til å erverve aksjene i IEH fra Eidsiva og utbyttet skal da benyttes til dette.

  • Inngå avtale om salg av kommunens aksjer i Eidsiva til IEH mot en fordring på IEH.

  • Stemme for innfrielsen av fordringen nevnt ovenfor gjennom konvertering av fordringen til egenkapital i IEH ved en kapitalforhøyelse, og tegne seg for sin andel av kapitalforhøyelsen.

  1. Ringsaker kommune beslutter å stemme for at IEH (a) inngår avtaler tilknyttet etableringen av IEH og transaksjonene med Hafslund E-CO AS hvor IEH er part, herunder Transaksjonsavtalen, samt aksjonæravtalene for IEH, Eidsiva og det selskapet som skal videreføre produksjonsvirksomhetene til Hafslund E-CO og Eidsiva (som vil være E-CO Energi AS med mindre annet avtales) og (b) stemmer for ethvert generalforsamlingsvedtak i Eidsiva som er nødvendige for å gjennomføre Transaksjonsavtalen, herunder vedtak om nødvendige kapitalforhøyelser og vedtektsendringer.

  1. Ringsaker kommune beslutter å samtykke til at gjeldende aksjonæravtale(r) for Eidsiva termineres i forbindelse med gjennomføring av Transaksjonsavtalen.

  1. Ringsaker kommune beslutter å inngå aksjonæravtaler for IEH og Eidsiva.

  1. Ringsaker kommune beslutter å gi styret i Eidsiva fullmakt til å ferdigstille og gjøre eventuelle nødvendige justeringer i avtaleverket tilknyttet etableringen av IEH og transaksjonene med Hafslund E-CO AS.

  1. Ringsaker kommune beslutter å gi ordfører fullmakt til på vegne av Ringsaker kommune å:

  • Representere kommunen og å stemme for kommunens aksjer på enhver generalforsamling i Eidsiva og IEH som avholdes i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av punktene 1. – 6. ovenfor og Transaksjonsavtalen.

  • Godkjenne og undertegne nye aksjonæravtaler for IEH og Eidsiva, avtale om salg av aksjer i Eidsiva til IEH og ethvert annet dokument som det etter fullmektigens syn er nødvendig eller ønskelig at godkjennes og/eller undertegnes i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av punktene 1. – 6. ovenfor og Transaksjonsavtalen.

  • Tegne kommunens andel av kapitalforhøyelsen i IEH, samt utføre enhver annen handling som det etter fullmektigens syn er nødvendig eller ønskelig at utføres i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av punktene 1. – 6. ovenfor og Transaksjonsavtalen.  Behandling

  Formannskapets behandling ble delt ut til møtet.

  Svetlana K. Johnsen (Frp) ble vedtatt å være inhabil og forlot møtet under behandling av saken.

  Det var 35 representanter tilstede i møtet.

  Votering:
  Formannskapets innstilling ble vedtatt med 33 mot 2 stemmer.

 • Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 Hoveddokument 344KB
  Brevdato: 25.03.2019
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Strategi- og utviklingsseksjonen
  Saksbehandler: Hanne Vandraas

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vedtak:
  Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering  Behandling

  Formannskapets behandling ble delt ut til møtet.

  Votering:
  Enstemmig vedtatt som innstilt.

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Jørn Strandjst@ringsaker.kommune.no
Espen Hvalbyespen.hvalby@ringsaker.kommune.no
Anita Ihle SteenArbeiderpartietOrdførerais@ringsaker.kommune.no
Johnny StrandenArbeiderpartietMedlemJohnny.Stranden@eidsivaenergi.no
Kjerstin G. LundgårdArbeiderpartietMedlemkjerstingl@gmail.com
Svein RømoArbeiderpartietMedlemsveiromo@bbnett.no
Thor LillehovdeArbeiderpartietMedlemthorlil@online.no
Trond R. SandnesArbeiderpartietMedlemtrond.sandnes@live.no
Anne Marie PettersenArbeiderpartietMedlempettersen.annemarie@gmail.com
Jan Olav TuterudArbeiderpartietMedlemotut@online.no
Siv Mali HøybyArbeiderpartietMedlemsivmali@live.no
Olav BrodalenArbeiderpartietMedlemobrodale@online.no
Arne SkarsethArbeiderpartietMedlemarneant@frisurf.no
Gunn-Aase EngenArbeiderpartietMedlemgunn-aen@online.no
Jørn EriksenArbeiderpartietMedlemjer@ringsaker.kommune.no
Unni Lund HaugliArbeiderpartietMedlemulh@advjss.no
Svetlana K. JohnsenFremskrittspartietMedlems.k.j@online.no
Odd-Hermann Roel BørkeHøyreMedlemohb55@online.no
Anne DoblougHøyreMedlemanne_dobloug@yahoo.com
Rune ØygardenHøyreMedlemroy@ringsaker.kommune.no
Oluf MaurudKristelig FolkepartiMedlemomaurud@online.no
Thomas EriksenMiljøpartiet De GrønneMedlemstemmdg.thomaseriksen@gmail.com
Erika Ann EriksenPensjonistpartietMedlemerika.eriksen@hotmail.com
Kjersti RøhnebækSenterpartietMedlemkjersti.rohnebak@gmail.com
Arne Ingvar DoblougSenterpartietMedlemarindobl@online.no
Anne-Lise MellbyeSenterpartietMedlemlmellbye@gmail.com
Hans Kristian ArnkværnUavhengigMedlemhasle_78@hotmail.com
Magne HolmestadUavhengigMedlemholmest3@online.no
Hanne Sofie HolmenVenstreMedlemhanne.sofie.holmen@nav.no
Jarl KurudArbeiderpartietVaramedlemjarl.kurud@moelven.no
Dritan BilaliArbeiderpartietVaramedlemdritan.bi@hotmail.com
Siv Merete ThoresenArbeiderpartietVaramedlemsivmerete91@hotmail.no
Anita U. BaksetersveenPensjonistpartietVaramedlemhundk@live.no
Harald LøkkesveenRingsaklistaVaramedlemharald.lokkesveen@moelven.com
Solfrid Vestheim Storlien RingsaklistaVaramedlemsolfrid.v@gmail.com
Amund BøSenterpartietVaramedlemamundboe@hotmail.com
Roar PedersenSV-Sosialistisk VenstrepartiVaramedlemroarpedersen56@gmail.com
Per SandbakkenUavhengigVaramedlempersandb@online.no
Geir Roger Borgedal (Ikke møtt) ArbeiderpartietVaraordførergrbo@ringsaker.kommune.no
Shahnaz Khani (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemvenus342@gmail.com
Per Ivar Pedersen (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlempip.moelv@gmail.com
Tonje Granmo (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemtonje_granmo@hotmail.com
Anders Nybakken (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemandersny@bbnett.no
Bernt Egil Torp (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlembernt@kutube.no
Kai Ove Berg (Ikke møtt) HøyreMedlemkaioveberg@gmail.com
Tone Høisveen (Ikke møtt) RingsaklistaMedlemtone.hoisveen@gmail.com
Odd-Amund Lundberg (Ikke møtt) SenterpartietMedlemodlund@online.no
Christian Pedersen Hulleberg (Ikke møtt) SenterpartietMedlemchristianpedersen55@hotmail.no
Kai Smeby (Ikke møtt) SV-Sosialistisk VenstrepartiMedlemkai.smeby@outlook.com
Helge Vestheim (Ikke møtt) UavhengigMedlemhelgeves@bbnett.no
Anne Miklavic (Ikke møtt) UavhengigMedlemamiklavic@hotmail.com
Tom Christian Synstad (Ikke møtt) UavhengigMedlemtom@synstad.org
ACOS Innsyn levert av ACOS AS