Her får du mer informasjon om møtet i OPPVEKSTKOMITEEN den 23.10.2019, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
Clear
   
 

Møte i OPPVEKSTKOMITEEN den 23.10.2019

OPPVEKSTKOMITEEN
23.10.2019   13:00 - 16:00
Utvalg:OPPVEKSTKOMITEEN
Dato:23.10.2019   13:00 - 16:00
Møtested:Møterom 1, Kommunebygget, Brugata 2, Brumunddal
Status:Møtet er ferdig protokollert

Saksliste

 • Referatsaker Hoveddokument 243KB

  027/19 - 19/40952 - Referatsaker

  Journaldato: 16.10.2019  1 dokument
  Brevdato: 16.10.2019
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Organisasjons- og administrasjonsseksjonen
  Saksbehandler: Eli Nora Kristiansen

  Dokumenter

   

  Behandling

  Det forelå ingen referatsaker til møtet.

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 243KB

  028/19 - 19/40953 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 16.10.2019  1 dokument
  Brevdato: 16.10.2019
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Organisasjons- og administrasjonsseksjonen
  Saksbehandler: Eli Nora Kristiansen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vedtak:Protokollen fra forrige møte godkjennes.


  Behandling

  Enstemmig vedtatt som innstilt.
 • Utredning av disponering og behov for øvingslokaler for kor og korps Hoveddokument 596KB
  Brevdato: 16.05.2019
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Kultur
  Saksbehandler: Asle Berteig

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innstilling til formannskapet:

  1. Saken tas til orientering.

  2. Eksisterende lokaler skal utnyttes fullt ut. Oppstår det konflikter mellom ulike kulturaktører skal barn og unge prioriteres

  3. I fremtidige kommunale byggeprosjekter, skal det innarbeides i rutinene at kulturrådet tas med på råd.

  4. Det bevilges inntil 25.000 kronger til kuturrådet for å utrede leie og istandsetting av et samlet øvingslokale for kulturaktører i sørlige Ringsaker.

  5. Saken tas opp til ny behandling når en har mottatt innspill fra kulturrådet  Behandling

  Forslag fremmet i møtet:

  Repr. Kai Ove Berg, H, fremmet følgende forslag: Saken utsettes.

  Repr. Kjerstin G. Lundgård, Ap, fremmet følgende 2 punkter:

  1. Eksisterende lokaler skal utnyttes fullt ut. Oppstår det konflikter mellom ulike kulturaktører skal barn og unge prioriteres.

  2. I fremtidige kommunale byggeprosjekter, skal det innarbeides i rutinene at kulturrådet tas med på råd.

  Repr. Bernt Torp, Ap, fremmet følgende forslag: Det bevilges inntil 25.000 kronger til kulturrådet for å utrede leie og istandsetting av et samlet øvingslokale for kulturaktører i sørlige Ringsaker.

  Repr. Kjerstin G. Lundgård, Ap, fremmet ytterligere et forslag: Saken tas opp til ny behandling når en har mottatt innspill fra kulturrådet.

  Votering:

  Det ble votert punktvis.

  Forslag fra repr. Kai Ove Berg, H, fikk 2 stemmer og falt.

  Punkt 1 i rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

  Punkt 2 i rådmannens forslag til vedtak fikk 2 stemmer og falt

  Forslag fra repr. Kjerstin G. Lundgård, Ap, punkt 1 og 2 ble vedtatt mot 2 stemmer.

  Forslag fra repr. Bernt Torp, Ap, ble enstemmig vedtatt

  Forslag fra repr. Kjerstin G. Lundgård, Ap, ble enstemmig vedtatt.

 • Brøttum svømmehall Hoveddokument 477KB

  030/19 - 19/40753 - Brøttum svømmehall

  Journaldato: 15.10.2019  7 dokumenter
  Brevdato: 15.10.2019
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Andre RE
  Saksbehandler: Håvard Haug

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innstilling til formannskapet:

  1. Det godkjennes forprosjekt for prosjekt 60455 Riving av eksisterende svømmebaseng ved Brøttum barne- og ungdomsskole inkludert opparbeidelse av nytt aktivitetsområde i tett samarbeid med skolen og FAU. Det godkjennes et kostnadsoverslag stort 8,4 mill. kroner som dekkes ved innregulering av hele bevilgningen til prosjektet over budsjett 2019 mot tilsvarende nedsettelse av bevilgning til prosjekt 60436, jf. vedlegg 11.

  2. Det godkjennes en samlet kostnadsramme på 15 mill. kroner for prosjekt 60456 Oppgradering av uteområdet ved Brøttum barne- og ungdomsskole. Investeringskostnadene dekkes ved innregulering av hele bevilgningen til prosjektet over budsjett 2019 mot tilsvarende nedsettelse av bevilgning til prosjekt 60436, jf. vedlegg 11.

  3. Det godkjennes en kostnadsramme på 5,0 mill. kroner for prosjekt 60457 Utviklingstiltak Brøttum nærmiljø/ungdom/idrett. Investeringskostnadene dekkes ved innregulering av 3,1 mill. kroner til prosjektet over budsjett 2019 mot tilsvarende nedsettelse av bevilgning til prosjekt 60436, jf. vedlegg 11. Resterende 1,9 mill. dekkes ved endring av økonomiplanens år 2020 ved tilsvarende nedsettelse av prosjekt 60436.

  4. Det foretas endring av økonomiplanen år 2020 ved at 22,1 mill. kroner overføres fra prosjekt 60436 til prosjekt 60805 Sykehjem Moelv.  Behandling

  Forslag fremmet i møte:

  Repr. Arne Ingvar Dogloug, Sp, fremmet alternativ 1 i rådmannens innstilling, med følgende endring:

  Nytt punkt 1: Det godkjennes forprosjekt for prosjektet 60455 Riving av eksisterende svømmebasseng ved Brøttum barne- og ungdomsskole. Opparbeidelse av ny ballbinge utsettes og innlemmes i sammenheng med øvrige tiltak i uteområdet.

  Nytt punkt 4: Det vurderes å erverve nabotomt i vestre ende av utearealet innenfor rammen av 15. millioner kroner i pkt. 3.

  Repr. Kjerstin G. Lundgård, Ap, fremmet fremmet alternativ 2 i rådmannens innstilling, med følgende endring:

  Nytt punkt 1: Det godkjennes forprosjekt for prosjekt 60455 Riving av eksisterende svømmebaseng ved Brøttum barne- og ungdomsskole inkludert opparbeidelse av nytt aktivitetsområde i tett samarbeid med skolen og FAU.

  Votering:

  Det ble votert alternativt mellom rådmannens innstilling alternativ 1 med endringsforslag og rådmannens innstilling alternativ 2 med endringsforslag.

  Rådmannens innstilling alternativ 2 med endringer som foreslått i møtet ble vedtatt med 5 mot 5 stemmer, hvor komiteleders dobbeltstemme avgjorde.

 • Klima- og energiplan Hoveddokument 257KB

  031/19 - 19/40608 - Klima- og energiplan

  Journaldato: 14.10.2019  3 dokumenter
  Brevdato: 14.10.2019
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Strategi- og utviklingsseksjonen
  Saksbehandler: Ole Roger Strandbakke

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vedtak:

  Innspill i møtet tas med som del av grunnlaget for det videre arbeidet med planen, deriblant utarbeiding av forslag til handlingsprogram med målsettinger, strategier og tiltak.  Behandling

  Forslag fremmet i møtet:

  Ingen

  Votering:

  Enstemmig

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Kjerstin G. LundgårdArbeiderpartietLederkjerstingl@gmail.com
Helge VestheimUavhengigNestlederhelgeves@bbnett.no
Bernt Egil TorpArbeiderpartietMedlembernt@kutube.no
Gunn-Aase EngenArbeiderpartietMedlemgunn-aen@online.no
Tonje GranmoArbeiderpartietMedlemtonje_granmo@hotmail.com
Trond R. SandnesArbeiderpartietMedlemtrond.sandnes@live.no
Jan Olav TuterudArbeiderpartietMedlemotut@online.no
Kai Ove BergHøyreMedlemkaioveberg@gmail.com
Anita U. BaksetersveenPensjonistpartietMedlemhundk@live.no
Arne Ingvar DoblougSenterpartietMedlemarindobl@online.no
Solfrid Vestheim Storlien (Ikke møtt) UavhengigMedlemsolfrid.v@gmail.com
ACOS Innsyn levert av ACOS AS