Her får du mer informasjon om møtet i Kommunestyret den 30.10.2019, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
Clear
   
 

Møte i Kommunestyret den 30.10.2019

Kommunestyret
30.10.2019   11:00 - 13:28
Utvalg:Kommunestyret
Dato:30.10.2019   11:00 - 13:28
Møtested:Herredshuset, Moelv
Status:Møtet er ferdig protokollert

Saksliste

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 247KB

  056/19 - 19/40663 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 15.10.2019  2 dokumenter
  Brevdato: 14.10.2019
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Organisasjons- og administrasjonsseksjonen
  Saksbehandler: Inger Lise Østerhagen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vedtak:
  Protokoll fra kommunestyrets møte den 18.09.2019 godkjennes.  Behandling

  Votering:
  Enstemmig vedtatt som innstilt.

 • Kommunestyrevalget i Ringsaker kommune 2019 - godkjenning av valget Hoveddokument 392KB
  Brevdato: 20.09.2019
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Organisasjons- og administrasjonsseksjonen
  Saksbehandler: Mai Britt F. Johansen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vedtak:
  Kommunestyrevalget 2019 i Ringsaker kommune godkjennes slik det går fram av Valgprotokoll for valgstyret i Ringsaker kommune, Innlandet fylke, datert 11.9.2019, dog med følgende endring:

  • Kandidat nummer 3 på Rødts liste, Niclas Svendsen, strykes da han ikke sto innført i folkeregisteret som bosatt i Ringsaker kommune på valgdagen.

  • Vararepresentant nummer 3 og 4 for Rødt rykker opp en plass på listen.

  • Irja-Lena Østberg Torgersen kommer inn som 4. vararepresentant for partiet Rødt.  Behandling

  Votering:
  Estemmig vedtatt som innstilt.

 • Valg av formannskap for perioden 2019-2023 Hoveddokument 473KB
  Brevdato: 23.09.2019
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Strategi- og utviklingsseksjonen
  Saksbehandler: Hanne Vandraas

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vedtak:

  1.) Som faste representanter i Ringsaker formannskap for perioden 2019 - 2023 velges:

  Parti

  Navn

  Ap

  Anita Ihle Steen

  Ap

  Atle Strand

  Ap

  Siv Mali Høyby

  Ap

  Bernt Torp

  Ap

  Karianne Pettersen Hoel

  SV

  Christian Haugen

  MDG

  Thomas Eriksen

  Sp

  Odd-Amund Lundberg

  Sp

  Kjersti Røhnebæk

  Sp

  Trude Hustad

  PP

  Helge Vestheim

  FrP

  Lars Svendstad

  H

  Kai Ove Berg

  2.) Som vararepresentanter i Ringsaker formannskap for perioden 2019 - 2023 velges:

  velges i nummerert rekkefølge:

  Felles for Ap, SV, MDG

  Parti

  1. Willy Kroken

  Ap

  1. Anne Lene Jonassen

  Ap

  1. Anders Nybakken

  Ap

  1. Nina Elisabeth Tollan

  Ap

  1. Svein Rømo

  Ap

  1. Juliane Bergersen

  Ap

  1. Jon Rusten

  Ap

  Felles for Sp Frp PP Rl

  1. Lene Kristine Eikeland

  PP

  1. Per Sandbakken

  SP

  1. Anne Miklavic

  SP

  1. Ole Kristian Barli

  SP

  1. Svetlana K. Johnsen

  FrP

  1. Arne Ingvar Dobloug

  SP

  1. Tormod Skaare

  SP

  Høyre

  1. Heidi Helene Pabsdorff

  H

  1. Roar Wien

  H  Behandling

  Forslag fremmet i møtet:

  Etter anmoding fra Kai Ove Berg (H) ble det avholdt forholdsvalg.

  Anita Ihle Steen (Ap) ba de som ønsket å stille liste om å levere sine listeforslag.

  Felles listeforslag fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og SV-Sosialistisk venstreparti ble levert av Atle Strand (Ap).

  Felles listeforslag fra Senterpartiet, Fremskrittspartet, Pensjonistpartiet og Ringsaklista ble levert av Odd-Amund Lundberg (Sp).

  Listeforslag fra Høyre ble levert av Kai Ove Berg (H).

  Det var 38 representanter til stede under voteringen.

  Votering:

  Det ble benyttet valglister og stemmeurne.

  4 representanter fra administrasjonen ble utpekt som tellekorps.

  Opptellingen ble kontrollert av partienes gruppeledere.

  Felles listeforslag fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og SV-Sosialistisk venstreparti fikk 20 stemmer.

  Felles listeforslag fra Senterpartiet, Fremskrittspartet, Pensjonistpartiet og Ringsaklista fikk 14 stemmer.

  Listeforslag fra Høyre fikk 3 stemmer.

  Det ble levert en blank stemme.

  D'Hondts metode ble benyttet for å beregne valgresultatet:

  Parti/fellesliste

  Antall stemmer lista har fått

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Resultat

  Ap, MDG, SV

  20

  20,00

  10,00

  6,67

  5,00

  4,00

  3,33

  2,86

  2,50

  7

  Sp, RL , PP, FRP

  14

  14,00

  7,00

  4,67

  3,50

  2,80

  2,33

  2,00

  1,75

  5

  Høyre

  3

  3,00

  1,50

  1,00

  0,75

  0,60

  0,50

  0,43

  0,38

  1

  Blankt

  1

  1,00

  0,50

  0,33

  0,25

  0,20

  0,17

  0,14

  0,13

  0

  38

  13

  AP, SV og MDG fikk 7 representanter.

  Sp, Rl, PP, og FrP fikk 5 representanter.

  Høyre fikk 1 representant.

  De 7 øverste på listeforslag fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og SV-Sosialistisk venstreparti ble valgt som faste representanter. De resterende 7 ble valgt som vararepresentanter i den rekkefølge de var oppført på valglisten.

  De 5 øverste på listeforslag fra Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og Ringsaklista ble valgt som faste representanter. De resterende 7 ble valgt som vararepresentanter i den rekkefølge de var oppført på valglisten.

  Nummer 1 på Høyres listeforslag ble valgt som fast representant. De øvrige 2 ble valgt som vararepresentanter i den rekkefølge de var oppført på valglisten.

 • Valg av ordfører for perioden 2019-2023 Hoveddokument 265KB
  Brevdato: 24.09.2019
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Strategi- og utviklingsseksjonen
  Saksbehandler: Hanne Vandraas

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vedtak:

  Som ordfører velges Anita Ihle Steen (Ap)  Behandling

  Valg av ordfører foregikk som flertallsvalg.

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av gruppelederne følgende forslag:

  Som ordfører velges: Anita Ihle Steen (Ap).

  Votering:

  Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

 • Valg av varaordfører for perioden 2019-2023 Hoveddokument 264KB
  Brevdato: 24.09.2019
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Strategi- og utviklingsseksjonen
  Saksbehandler: Hanne Vandraas

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vedtak:

  Som varaordfører velges: Atle Strand (Ap)  Behandling

  Valg av varaordfører foregikk som flertallsvalg.

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av gruppelederne følgende forslag:

  Som varaordfører velges: Atle Strand (Ap)

  Votering:

  Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

 • Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023 Hoveddokument 356KB
  Brevdato: 26.09.2019
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Strategi- og utviklingsseksjonen
  Saksbehandler: Hanne Vandraas

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vedtak:

  Som kontrollutvalg i Ringaker kommune for perioden 2019-2023 velges:

  1. Som faste representanter velges:

  Parti

  Navn

  Rl

  Katrine Jakobsen Solberg

  SV

  Roar Pedersen

  Sp

  Lars Raknerud

  H

  Marit Elisabeth Gresseth

  Ap

  Kjerstin G. Lundgård

  2. Som vararepresentanter velges i nummerert rekkefølge:

  Felles for Ap, SV, MDG

  1. Oluf Maurud

  1. Ragnhild Myklebust

  1. Bernt Johan Scheffler

  1. Unni Øyen

  Felles for SP, PP, FrP, RL

  1. Amund Bøe

  1. Marina Venstad

  1. Erika Eriksen

  1. Thomas Fossen Elnes

  yre:

  1. Magnhild Olrud

  1. kon Olav Nesbakk

  3.

  4. Som nestleder av kontrollutvalget velges: Lars Raknerud (Sp)  Behandling

  VALG AV KONTROLLUTVALG

  Valget ble gjennomført som avtalevalg.

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av gruppelederne følgende forslag:

  1. Som faste representanter velges:

  Parti

  Navn

  Rl

  Katrine Jakobsen Solberg

  SV

  Roar Pedersen

  Sp

  Lars Raknerud

  H

  Marit Elisabeth Gresseth

  Ap

  Kjerstin G. Lundgård

  2. Som vararepresentanter velges i nummerert rekkefølge:

  Felles for Ap, SV, MDG

  1. Oluf Maurud

  1. Ragnhild Myklebust

  1. Bernt Johan Scheffler

  1. Unni Øyen

  Felles for SP, PP, FrP, RL

  1. Amund Bøe

  1. Marina Venstad

  1. Erika Eriksen

  1. Thomas Fossen Elnes

  yre:

  1. Magnhild Olrud

  1. kon Olav Nesbakk

  Votering:

  Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

  VALG AV LEDER

  Valget ble gjennomført som flertallsvalg

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av gruppelederne følgende forslag:

  Som leder av kontrollutvalget velges: Katrine Jakobsen Solberg (Rl)

  Votering:

  Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

  VALG AV NESTLEDER

  Valget ble gjennomført som flertallsvalg

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av gruppelederne følgende forslag:

  Som nestleder av kontrollutvalget velges: Lars Raknerud (Sp).

  Votering:

  Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

 • Valg av utvalg og nemnder for perioden 2019-2023 Hoveddokument 943KB
  Brevdato: 24.09.2019
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Strategi- og utviklingsseksjonen
  Saksbehandler: Hanne Vandraas

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vedtak:

  1. Utvalg for oppvekst

  a.) Som faste representanter i utvalg for Oppvekst velges:

  Parti

  Navn

  Ap

  Willy Kroken

  H

  Heidi Helene Pabsdorf

  Ap

  Erling Segelstad

  Ap

  Nina Tollan

  Ap

  Jon Rusten

  Ap

  Rune Melgavis

  Sp

  Anne-Lise Mellbye

  Sp

  Tormod Skaare

  Sp

  Ole Kristian Barli

  PP

  Lene Kristine Eikeland

  Rødt

  Dyveke Irene Dufseth Lundsæter

  b.) Som vararepresentanter velges i nummerert rekkefølge:

  Felles for Ap, SV, MDG

  Parti

  1. Siri Standal

  MDG

  1. Nora Evensen Jansrud

  Ap

  1. Jan Olav Tuterud

  Ap

  1. Ingvild Elise Ihle

  SV

  1. Hege Merete Strand

  Ap

  1. Reidar Bækkevold

  Ap

  1. Siv Merete Thoresen

  Ap

  Felles for SP, PP, FRP, RL

  1. Kirsti Johanne Gjestvang Wedum

  SP

  1. Hans Kristian Arnkværn

  Rl

  1. Rolf Johnny Skofsrud

  PP

  1. Thomas Skyberg

  Rl

  1. Ivar Haave

  FrP

  Rødt

  1. Arnulf Hustad

  Rødt

  1. Dordi Nygård

  Rødt

  1. Terje Jektvik

  Rødt

  Høyre

  1. Live Gjelten-Bergli

  Høyre

  1. Roar Wien

  Høyre

  c. )Som leder av utvalg for oppvekst velges: Willy Kroken (Ap)

  d.) Som nestleder i utvalg for oppvekst velges: Anne-Lise Mellbye (Sp)

  2. Utvalg for omsorg

  a.) Som faste representanter velges:

  Parti

  Navn

  Sp

  Arne Ingvar Dobloug

  Sp

  Per Sandbakken

  Sp

  Marte Røhnebæk

  Sp

  Anne Miklavic

  Ap

  Anne Lene Jonassen

  Ap

  Jørn Eriksen

  Ap

  Juliane Bergersen

  Ap

  Anders Nybakken

  Ap

  Arne Skarseth

  Ap

  Svein Rømo

  FrP

  Svetlana K. Johnsen

  b.)Som vararepresentanter velges i nummerert rekkefølge:

  Felles for Ap, SV, MDG

  Parti

  1. Kai Smeby

  SV

  1. Shahnaz Khani

  Ap

  1. Olav Brodalen

  Ap

  1. Håvard Hageberg

  MDG

  1. Kjerstin Olsrud

  Ap

  1. Iselin Klævahaugen

  Ap

  1. Randi Bækkevold

  Ap

  1. Bernt Johan Scheffler

  Ap

  Felles for Sp, PP, FrP, Rl

  1. Elna Løvstuen

  FrP

  1. Jonas Vikran Hagen

  Sp

  1. Asbjørn Sletvold

  PP

  1. Rannveig Sletvold

  PP

  1. Ole Stendahl

  FrP

  1. Hans Kristian Arnkværn

  Rl

  c.)Som leder av utvalg for omsorg velges: Arne Ingvar Dobloug (Sp)

  d.)Som nestleder i utvalg for omsorg velges: Jørn Eriksen (Ap)

  3. Planutvalget

  a.) Som faste representanter velges:

  Parti

  Navn

  Ap

  Anita Ihle Steen

  Ap

  Atle Strand

  Ap

  Siv Mali Høyby

  Ap

  Bernt Torp

  Ap

  Karianne Pettersen Hoel

  SV

  Christian Haugen

  MDG

  Thomas Eriksen

  Sp

  Odd-Amund Lundberg

  Sp

  Kjersti Røhnebæk

  Sp

  Trude Hustad

  PP

  Helge Vestheim

  FrP

  Lars Svendstad

  H

  Kai Ove Berg

  b. ) Som vararepresentanter velges i nummerert rekkefølge:

  Felles for Ap, SV, MDG

  Parti

  1. Willy Kroken

  Ap

  1. Anne Lene Jonassen

  Ap

  1. Anders Nybakken

  Ap

  1. Nina Elisabeth Tollan

  Ap

  1. Svein Rømo

  Ap

  1. Juliane Bergersen

  Ap

  1. Jon Rusten

  Ap

  Felles for Sp Frp PP Rl

  1. Lene Kristine Eikeland

  PP

  1. Per Sandbakken

  SP

  1. Anne Miklavic

  SP

  1. Ole Kristian Barlie

  SP

  1. Svetlana K. Johnsen

  FrP

  1. Arne Ingvar Dobloug

  SP

  1. Tormod Skaare

  SP

  yre

  1. Heidi Helene Pabsdorff

  H

  1. Roar Wien

  H

  c.) Som leder av planutvalget velges: Anita Ihle Steen (Ap)

  d.) Som nestleder i planutvalget velges: Atle Strand (Ap)

  e.) Rådmannen peker ut en medarbeider som har et særskilt ansvar for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen, jf. pbl § 3-3.

  4. Valgstyret

  a.) Som faste representanter velges:

  Parti

  Navn

  Ap

  Anita Ihle Steen

  Ap

  Atle Strand

  Ap

  Siv Mali Høyby

  Ap

  Bernt Torp

  Ap

  Karianne Pettersen Hoel

  SV

  Christian Haugen

  MDG

  Thomas Eriksen

  Sp

  Odd-Amund Lundberg

  Sp

  Kjersti Røhnebæk

  Sp

  Trude Hustad

  PP

  Helge Vestheim

  FrP

  Lars Svendstad

  H

  Kai Ove Berg

  b.) Som vararepresentanter velges i nummerert rekkefølge:

  Felles for Ap, SV, MDG

  Parti

  1. Willy Kroken

  Ap

  1. Anne Lene Jonassen

  Ap

  1. Anders Nybakken

  Ap

  1. Nina Elisabeth Tollan

  Ap

  1. Svein Rømo

  Ap

  1. Juliane Bergersen

  Ap

  1. Jon Rusten

  Ap

  Felles for Sp Frp PP Rl

  1. Lene Kristine Eikeland

  PP

  1. Per Sandbakken

  SP

  1. Anne Miklavic

  SP

  1. Ole Kristian Barli

  SP

  1. Svetlana K. Johnsen

  FrP

  1. Arne Ingvar Dobloug

  SP

  1. Tormod Skaare

  SP

  yre

  1. Heidi Helene Pabsdorff

  H

  1. Roar Wien

  H

  c. )Som leder i valgstyret velges: Anita Ihle Steen (Ap)

  d.) Som nestleder i valgstyret velges: Atle Strand (Ap)

  4. Landbruksutvalget

  1. ) Som faste representanter velges:

  Parti

  Navn

  Ap

  Anita Ihle Steen

  Ap

  Atle Strand

  Ap

  Siv Mali Høyby

  Ap

  Bernt Torp

  Ap

  Karianne Pettersen Hoel

  SV

  Christian Haugen

  MDG

  Thomas Eriksen

  Sp

  Odd-Amund Lundberg

  Sp

  Kjersti Røhnebæk

  Sp

  Trude Hustad

  PP

  Helge Vestheim

  FrP

  Lars Svendstad

  H

  Kai Ove Berg

  1. ) Som vararepresentanter velges i nummerert rekkefølge:

  Felles for Ap, SV, MDG

  Parti

  1. Willy Kroken

  Ap

  1. Anne Lene Jonassen

  Ap

  1. Anders Nybakken

  Ap

  1. Nina Elisabeth Tollan

  Ap

  1. Svein Rømo

  Ap

  1. Juliane Bergersen

  Ap

  1. Jon Rusten

  Ap

  Felles for Sp Frp PP Rl

  1. Lene Kristine Eikeland

  PP

  1. Per Sandbakken

  SP

  1. Anne Miklavic

  SP

  1. Ole Kristian Barli

  SP

  1. Svetlana K. Johnsen

  FrP

  1. Arne Ingvar Dobloug

  SP

  1. Tormod Skaare

  SP

  yre

  1. Heidi Helene Pabsdorff

  H

  1. Roar Wien

  H

  c.) Som leder av landbruksutvalget velges: Anita Ihle Steen (Ap)

  d.) Som nestleder i landbruksutvalget velges: Atle Strand (Ap)

  5. Kunstutvalget

  a.) Som kommunens faste representanter velges:

  Parti

  Navn

  Ap

  Willy Kroken

  H

  Heidi Helene Pabsdorff

  b.) Som vararepresentanter velges i nummerert rekkefølge:

  Navn

  Parti

  1. Thomas Eriksen

  MDG

  1. Anne-Lise Mellbye

  Sp

  c.) Som leder av kunstutvalget velges: Willy Kroken (Ap)

  d.) Som nestleder i kunstutvalget velges: Heidi Helene Pabsdorff (H)

  6. Administrasjonsutvalget

  a.) Som faste representanter velges:

  Parti

  Navn

  Ap

  Nina Elisabeth Tollan

  Ap

  Bernt E. Torp

  Sp

  Lars Svendstrad

  H

  Heidi Helene Pabsdorff

  b.) Som vararepresentanter velges i nummerert rekkefølge:

  Felles for Ap, SV, MDG

  Parti

  1. Karin M. Mathisen

  Sv

  1. Anne Marie Pettersen

  Ap

  1. Rune Melgalvis

  Ap

  1. Håvard Hageberg

  MDG

  Felles for SP, FRP, PP, RL

  1. Edgar Halvorsen

  RL

  1. Asbjørn Sletvold

  PP

  1. Elna Løvstuen

  FrP

  Høyre

  1. Asle Skogstad

  H

  1. Live Gjelten-Bergli

  H

  c.) Som leder av administrasjonsutvalget velges: Nina Elisabeth Tollan (Ap)

  d.) Som nestleder i administrasjonsutvalget velges: Bernt E. Torp (Ap)

  7. Klagenemnda

  a.) Som faste representanter velges:

  Parti

  Navn

  Sp

  Anne Miklavic

  Ap

  Arne Skarseth

  Ap

  Juliane Bergersen

  b.) Som vararepresentanter velges i nummerert rekkefølge:

  Felles for Ap, SV, MDG

  Parti

  1. Jon Rusten

  Ap

  1. Elin Enger

  Ap

  1. Marius Nybakke

  Ap

  1. Magnar Sætre

  Ap

  Felles for Sp, PP, FrP, Rl

  1. Lene Kristine Eikeland

  PP

  1. Elna Løvstuen

  FrP

  1. Edgar Halvorsen

  Rl

  c.) Som leder av Klagenemdna velges: Anne Miklavic (Sp)

  d.) Som nestleder i Klagenmnda velges: Arne Skarseth (Ap)

  8. Sakkyndig nemnd for eiendomsskattetakster

  a.) Som faste representanter velges:

  Navn:

  Milena Løftingsmo

  Einar Melheim

  Liv Marit Wold

  b.) Som vararepresentanter velges:

  1. Torbjørn Dybsand

  2. Haldis Schjerpen

  3. Ole Berg

  c.) Som leder av Sakkyndig nemnd for eiendomsskattetakster velges: Milena Løftingsmo

  d.) Som nestleder i Sakkyndig nemnd for eiendomsskattetakster velges: Einar Melheim.

  9. Klagenemnda for eiendomsskattetakster

  a.) Som faste representanter velges:

  Parti

  Navn

  Sp

  Anne Miklavic

  Ap

  Arne Skarseth

  Ap

  Juliane Bergersen

  b.) Som sakkyndig medlem velges: Ole Per Rustand

  c.) Som personlig varamedlem for Ole Per Rustand velges: Morten Halsten

  d.) Som leder av Klagenemnd for eiendomsskattetakster velges: Anne Miklavic (Sp)

  e.) Som nestleder i Klagenemnd for eiendomsskattetakster velges: Arne Skarseth (Ap)  Behandling

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av partienes gruppeledere følgende forslag:

  UTVALG FOR OPPVEKST

  a. Som faste representanter i utvalg for oppvekst velges

  Parti

  Navn

  Ap

  Willy Kroken

  H

  Heidi Helene Pabsdorf

  Ap

  Erling Segelstad

  Ap

  Nina Tollan

  Ap

  Jon Rusten

  Ap

  Rune Melgavis

  Sp

  Anne-Lise Mellbye

  Sp

  Tormod Skaare

  Sp

  Ole Kristian Barli

  PP

  Lene Kristine Eikeland

  Rødt

  Dyveke Irene Dufseth Lundsæter

  b. Som vararepresentanter velges i nummerert rekkefølge:

  Felles for Ap, SV, MDG

  Parti

  1. Siri Standal

  MDG

  1. Nora Evensen Jansrud

  Ap

  1. Jan Olav Tuterud

  Ap

  1. Ingvild Elise Ihle

  SV

  1. Hege Merete Strand

  Ap

  1. Reidar Bækkevold

  Ap

  1. Siv Merete Thoresen

  Ap

  Felles for SP, PP, FRP, RL

  1. Kirsti Johanne Gjestvang Wedum

  SP

  1. Hans Kristian Arnkværn

  Rl

  1. Rolf Johnny Skofsrud

  PP

  1. Thomas Skyberg

  Rl

  1. Ivar Haave

  FrP

  Rødt

  1. Arnulf Hustad

  Rødt

  1. Dordi Nygård

  Rødt

  1. Terje Jektvik

  Rødt

  Høyre

  1. Live Gjelten-Bergli

  Høyre

  1. Roar Wien

  Høyre

  Votering:

  Forslag til sammensetning i utvalg for oppvekst ble enstemmig vedtatt.

  LEDER AV UTVALG FOR OPPVEKST

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av gruppelederne følgende forslag:

  Som leder av utvalg for oppvekst velges: Willy Kroken (Ap)

  Votering:

  Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

  NESTLEDER AV UTVALG FOR OPPVEKST

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av partienes gruppeledere følgende forslag:

  Som nestleder i utvalg for oppvekst velges: Anne-Lise Mellbye (Sp)

  Votering:

  Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

  UTVALG FOR OMSORG

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av partienes gruppeledere følgende forslag:

  a.) Som faste representanter velges:

  Parti

  Navn

  Sp

  Arne Ingvar Dobloug

  Sp

  Per Sandbakken

  Sp

  Marte Røhnebæk

  Sp

  Anne Miklavic

  Ap

  Anne Lene Jonassen

  Ap

  Jørn Eriksen

  Ap

  Juliane Bergersen

  Ap

  Anders Nybakken

  Ap

  Arne Skarseth

  Ap

  Svein Rømo

  FrP

  Svetlana K. Johnsen

  b.) Som vararepresentanter velges i nummerert rekkefølge:

  Felles for Ap, SV, MDG

  Parti

  1. Kai Smeby

  SV

  1. Shahnaz Khani

  Ap

  1. Olav Brodalen

  Ap

  1. Håvard Hageberg

  MDG

  1. Kjerstin Olsrud

  Ap

  1. Iselin Klævahaugen

  Ap

  1. Randi Bækkevold

  Ap

  1. Bernt Johan Scheffler

  Ap

  Felles for Sp, PP, FrP, Rl

  1. Elna Løvstuen

  FrP

  1. Jonas Vikran Hagen

  Sp

  1. Asbjørn Sletvold

  PP

  1. Rannveig Sletvold

  PP

  1. Ole Stendahl

  FrP

  1. Hans Kristian Arnkværn

  Rl

  Votering:

  Forslag til sammensetning i utvalg for omsorg ble enstemmig vedtatt.

  LEDER AV UTVALG FOR OMSORG

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av partienes gruppeledere følgende forslag:

  Som leder av utvalg for omsorg velges: Arne Ingvar Dobloug (Sp)

  Votering:

  Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

  NESTLEDER AV UTVALG FOR OMSORG

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av partienes gruppeledere følgende forslag:

  Som nestleder i utvalg for omsorg velges: Jørn Eriksen (Ap)

  Votering:

  Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

  PLANUTVALGET

  Etter anmoding fra Kai Ove Berg (H) ble det avholdt forholdsvalg.

  Ordfører Anita Ihle Steen (Ap) ba de som ønsket å stille liste om å levere sine listeforslag.

  Felles listeforslag fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og SV-Sosialistisk venstreparti ble levert av Atle Strand (Ap).

  Felles listeforslag fra Senterpartiet, Fremskrittspartet, Pensjonistpartiet og Ringsaklista ble levert av Odd-Amund Lundberg (Sp).

  Listeforslag fra Høyre ble levert av Kai Ove Berg (H).

  Det var 38 representanter til stede under voteringen.

  Votering:

  Det ble benyttet valglister og stemmeurne.

  4 representanter fra administrasjonen ble utpekt som tellekorps.

  Opptellingen ble kontrollert av partienes gruppeledere.

  Felles listeforslag fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og SV-Sosialistisk venstreparti fikk 21 stemmer.

  Felles listeforslag fra Senterpartiet, Fremskrittspartet, Pensjonistpartiet og Ringsaklista fikk 14 stemmer.

  Listeforslag fra Høyre fikk 3 stemmer.

  Det var ingen blanke stemmer.

  D'Hondts metode ble benyttet for å beregne valgresultatet:

  Parti/fellesliste

  Antall stemmer lista har fått

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Resultat

  Ap, MDG, SV

  21

  21,00

  10,50

  7,00

  5,25

  4,20

  3,50

  3,00

  2,63

  7

  Sp, RL , PP, FRP

  14

  14,00

  7,00

  4,67

  3,50

  2,80

  2,33

  2,00

  1,75

  5

  Høyre

  3

  3,00

  1,50

  1,00

  0,75

  0,60

  0,50

  0,43

  0,38

  1

  Blankt

  0

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0

  38

  13

  Ap, MDG og SV fikk 7 representanter.

  Sp, Rl, PP og FrP og Rl fikk 5 representanter.

  Høyre fikk 1 representant.

  De 7 øverste på listeforslag fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og SV-Sosialistisk venstreparti ble valgt som faste representanter. De resterende 7 ble valgt som vararepresentanter i den rekkefølge de var oppført på valglisten.

  De 5 øverste på listeforslag fra Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og Ringsaklista ble valgt som faste representanter. De resterende 7 ble valgt som vararepresentanter i den rekkefølge de var oppført på valglisten.

  Nummer 1 på Høyres listeforslag ble valgt som fast representant. De øvrige 2 ble valgt som vararepresentanter i den rekkefølge de var oppført på valglisten.

  Navn på representanter og vararepresentanter framkommer i sakens vedtak.

  LEDER AV PLANUTVALGET

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av partienes gruppeledere følgende forslag:

  Som leder av planutvalget velges: Anita Ihle Steen (Ap)

  Votering:

  Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

  NESTLEDER AV PLANUTVALGET

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av partienes gruppeledere følgende forslag:

  Som nestleder i planutvalget velges: Atle Strand (Ap)

  Votering:

  Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

  INNSTILLINGENS PUNKT 3e

  Innstillingens punkt 3 e ble enstemmig vedtatt.

  VALGSTYRET

  Etter anmoding fra Kai Ove Berg (H) ble det avholdt forholdsvalg.

  Anita Ihle Steen (Ap) ba de som ønsket å stille liste om å levere sine listeforslag.

  Felles listeforslag fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og SV-Sosialistisk venstreparti ble levert av Atle Strand (Ap).

  Felles listeforslag fra Senterpartiet, Fremskrittspartet, Pensjonistpartiet og Ringsaklista ble levert av Odd-Amund Lundberg (Sp).

  Listeforslag fra Høyre ble levert av Kai Ove Berg (H).

  Det var 38 representanter til stede under voteringen.

  Votering:

  Det ble benyttet valglister og stemmeurne.

  4 representanter fra administrasjonen ble utpekt som tellekorps.

  Opptellingen ble kontrollert av partienes gruppeledere.

  Felles listeforslag fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og SV-Sosialistisk venstreparti fikk 21 stemmer.

  Felles listeforslag fra Senterpartiet, Fremskrittspartet, Pensjonistpartiet og Ringsaklista fikk 14 stemmer.

  Listeforslag fra Høyre fikk 3 stemmer.

  Det var ingen blanke stemmer.

  D'Hondts metode ble benyttet for å beregne valgresultatet.

  Parti/fellesliste

  Antall stemmer lista har fått

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Resultat

  Ap, MDG, SV

  21

  21,00

  10,50

  7,00

  5,25

  4,20

  3,50

  3,00

  2,63

  7

  Sp, RL , PP, FRP

  14

  14,00

  7,00

  4,67

  3,50

  2,80

  2,33

  2,00

  1,75

  5

  Høyre

  3

  3,00

  1,50

  1,00

  0,75

  0,60

  0,50

  0,43

  0,38

  1

  Blankt

  0

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0

  38

  13

  Ap, MDG og SV fikk 7 representanter.

  Sp, Rl, PP og FrP og Rl fikk 5 representanter.

  Høyre fikk 1 representant.

  De 7 øverste på listeforslag fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og SV-Sosialistisk venstreparti ble valgt som faste representanter. De resterende 7 ble valgt som vararepresentanter i den rekkefølge de var oppført på valglisten.

  De 5 øverste på listeforslag fra Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og Ringsaklista ble valgt som faste representanter. De resterende 7 ble valgt som vararepresentanter i den rekkefølge de var oppført på valglisten.

  Nummer 1 på Høyres listeforslag ble valgt som fast representant. De øvrige 2 ble valgt som vararepresentanter i den rekkefølge de var oppført på valglisten.

  Navn på representanter og vararepresentanter framkommer i sakens vedtak.

  LEDER I VALGSTYRET

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av partienes gruppeledere følgende forslag:

  Som leder i valgstyret velges: Anita Ihle Steen (Ap)

  Votering:

  Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

  NESTLEDER I VALGSTYRET

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av partienes gruppeledere følgende forslag:

  Som nestleder i valgstyret velges: Atle Strand (Ap)

  Votering:

  Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

  LANDBRUKSUTVALGET

  Etter anmoding fra Kai Ove Berg (H) ble det avholdt forholdsvalg.

  Anita Ihle Steen (Ap) ba de som ønsket å stille liste om å levere sine listeforslag.

  Felles listeforslag fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og SV-Sosialistisk venstreparti ble levert av Atle Strand (Ap).

  Felles listeforslag fra Senterpartiet, Fremskrittspartet, Pensjonistpartiet og Ringsaklista ble levert av Odd-Amund Lundberg (Sp).

  Listeforslag fra Høyre ble levert av Kai Ove Berg (H).

  Det var 38 representanter til stede under voteringen.

  Votering:

  Det ble benyttet valglister og stemmeurne.

  4 representanter fra administrasjonen ble utpekt som tellekorps.

  Opptellingen ble kontrollert av partienes gruppeledere.

  Felles listeforslag fra Arbederpartiet, Miljøpartiet De Grønne og SV-Sosialistisk venstreparti fikk 21 stemmer.

  Felles listeforslag fra Senterpartiet, Fremskrittspartet, Pensjonistpartiet og Ringsaklista fikk 14 stemmer.

  Listeforslag fra Høyre fikk 3 stemmer.

  D'Hondts metode ble benyttet for å beregne valgresultatet.

  Parti/fellesliste

  Antall stemmer lista har fått

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Resultat

  Ap, MDG, SV

  21

  21,00

  10,50

  7,00

  5,25

  4,20

  3,50

  3,00

  2,63

  7

  Sp, RL , PP, FRP

  14

  14,00

  7,00

  4,67

  3,50

  2,80

  2,33

  2,00

  1,75

  5

  Høyre

  3

  3,00

  1,50

  1,00

  0,75

  0,60

  0,50

  0,43

  0,38

  1

  Blankt

  0

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0

  38

  13

  Ap, MDG og SV fikk 7 representanter.

  Sp, Rl, PP og FrP og fikk 5 representanter.

  Høyre fikk 1 representant.

  De 7 øverste på listeforslag fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og SV-Sosialistisk venstreparti ble valgt som faste representanter. De resterende 7 ble valgt som vararepresentanter i den rekkefølge de var oppført på valglisten.

  De 5 øverste på listeforslag fra Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og Ringsaklista ble valgt som faste representanter. De resterende 7 ble valgt som vararepresentanter i den rekkefølge de var oppført på valglisten.

  Nummer 1 på Høyres listeforslag ble valgt som fast representant. De øvrige 2 ble valgt som vararepresentanter i den rekkefølge de var oppført på valglisten.

  Navn på representanter og vararepresentanter framkommer i sakens vedtak.

  LEDER I LANDBRUKSUTVALGET

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av partienes gruppeledere følgende forslag:

  Som leder av landbruksutvalget velges: Anita Ihle Steen (Ap)

  Votering:

  Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

  NESTLEDER I LANDBRUKSUTVALGET

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av partienes gruppeledere følgende forslag:

  Som nestleder i landbruksutvalget velges: Atle Strand (Ap)

  Votering:

  Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

  KUNSTUTVALGET

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av partienes gruppeledere følgende forslag:

  Som kommunens faste representanter velges:

  Parti

  Navn

  Ap

  Willy Kroken

  H

  Heidi Helene Pabsdorff

  Som vararepresentanter velges i nummerert rekkefølge:

  Navn

  Parti

  1. Thomas Eriksen

  MDG

  1. Anne-Lise Mellbye

  Sp

  Votering:

  Forslag til sammensetning i kunstutvalget ble enstemmig vedtatt.

  LEDER AV KUNSTUTVALGET

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av partienes gruppeledere følgende forslag:

  Som leder av kunstutvalget velges: Willy Kroken (Ap)

  Votering:

  Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

  NESTLEDER AV KUNSTUTVALGET

  Forslag fremmet i møtet:

  Møteleder fremmet følgende forslag:

  Som nestleder i kunstutvalget velges: Heidi Helene Pabsdorff (H)

  Votering:

  Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

  ADMINISTRASJONSUTVALGET

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av partienes gruppeledere følgende forslag:

  Som faste representanter velges:

  Parti

  Navn

  Ap

  Nina Elisabeth Tollan

  Ap

  Bernt E. Torp

  Sp

  Lars Svendstrad

  H

  Heidi Helene Pabsdorff

  Som vararepresentanter velges i nummerert rekkefølge:

  Felles for Ap, SV, MDG

  Parti

  1. Karin M. Mathisen

  Sv

  1. Anne Marie Pettersen

  Ap

  1. Rune Melgalvis

  Ap

  1. Håvard Hageberg

  MDG

  Felles for SP, FRP, PP, RL

  1. Edgar Halvorsen

  RL

  1. Asbjørn Sletvold

  PP

  1. Elna Løvstuen

  FrP

  Høyre

  1. Asle Skogstad

  H

  1. Live Gjelten-Bergli

  H

  Votering:

  Forslag til sammensetning av administrasjonsutvalget ble enstemmig vedtatt.

  LEDER AV ADMINISTRASJONSUTVALGET

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av partienes gruppeledere følgende forslag:

  Som leder av administrasjonsutvalget velges: Nina Elisabeth Tollan (Ap)

  Votering:

  Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

  NESTLEDER AV ADMINISTRASJONSUTVALGET

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av partienes gruppeledere følgende forslag:

  Som nestleder i administrasjonsutvalget velges: Bernt E. Torp (Ap)

  Votering:

  Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

  KLAGENEMNDA

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av partienes gruppeledere følgende forslag:

  Som faste representanter velges:

  Parti

  Navn

  Sp

  Anne Miklavic

  Ap

  Arne Skarseth

  Ap

  Juliane Bergersen

  Som vararepresentanter velges i nummerert rekkefølge:

  Felles for Ap, SV, MDG

  Parti

  1. Jon Rusten

  Ap

  1. Elin Enger

  Ap

  1. Marius Nybakke

  Ap

  1. Magnar Sætre

  Ap

  Felles for Sp. PP, FrP og Rl

  1. Lene Kristine Eikeland

  PP

  1. Elna Løvstuen

  FrP

  1. Edgar Halvorsen

  Rl

  Votering:

  Forslag til sammensetning i utvalg klagenemnda ble enstemmig vedtatt.

  LEDER I KLAGENEMNDA

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av partienes gruppeledere følgende forslag:

  Som leder av klagenemdna velges: Anne Miklavic (Sp)

  Votering:

  Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

  NESTLEDER I KLAGENEMNDA

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av partienes gruppeledere følgende forslag:

  Som nestleder i klagenmnda velges: Arne Skarseth (Ap)

  Votering:

  Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

  SAKKYNDIG NEMND FOR EIENDOMSSKATTETAKSTER

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av partienes gruppeledere følgende forslag:

  Som faste representanter velges:

  Navn:

  Milena Løftingsmo

  Einar Melheim

  Liv Marit Wold

  Som vararepresentanter velges:

  1. Torbjørn Dybsand

  2. Haldis Schjerpen

  3. Ole Berg

  Votering:

  Forslag til sammensetning i sakkyndig nemnd for eiendomsskattetakster ble enstemmig vedtatt.

  LEDER AV SAKKYNDIG NEMND FOR EIENDOMSSKATTETAKSTER

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av partienes gruppeledere følgende forslag:

  Som leder av sakkyndig nemnd for eiendomsskattetakster velges: Milena Løftingsmo

  Votering:

  Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

  NESTLEDER AV SAKKYNDIG NEMND FOR EIENDOMSSKATTETAKSTER

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av partienes gruppeledere følgende forslag:

  Som nestleder i sakkyndig nemnd for eiendomsskattetakster velges: Einar Melheim.

  Votering:

  Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

  KLAGENEMNDA FOR EIENDOMSSKATTETAKSTER

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av partienes gruppeledere følgende forslag:

  Som faste representanter velges:

  Parti

  Navn

  Sp

  Anne Miklavic

  Ap

  Arne Skarseth

  Ap

  Juliane Bergersen

  Som sakkyndig medlem velges: Ole Per Rustand

  Som personlig varamedlem for Ole Per Rustand velges: Morten Halsten

  Votering:

  Forslag til sammensetning i klagenemdna for eiendomsskattetakster ble enstemmig vedtatt.

  LEDER I KLAGENEMNDA FOR EIENDOMSSKATTETAKSTER

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av partienes gruppeledere følgende forslag:

  Som leder av klagenemnda for eiendomsskattetakster velges: Anne Miklavic (Sp)

  Votering:

  Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

  NESTLEDER I KLAGENEMNDA FOR EIENDOMSSKATTETAKSTER

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av partienes gruppeledere følgende forslag:

  Som nestleder i klagenemnda for eiendomsskattetakster velges: Arne Skarseth (Ap)

  Votering:

  Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

 • Valg av kommunens representanter til Kommunenes sentralforbund (KS) 2019-2023 Hoveddokument 344KB
  Brevdato: 26.09.2019
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Strategi- og utviklingsseksjonen
  Saksbehandler: Hanne Vandraas

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vedtak:

  a. ) Som faste representanter velges:

  Parti

  Navn

  Ap

  Anita Ihle Steen

  MDG

  Thomas Eriksen

  SV

  Christian Haugen

  SP

  Odd-Amund Lundberg

  Rl

  Katrine Jakobsen Solberg

  b.) Som vararepresentanter velges i nummerert rekkefølge:

  Felles for Ap, SV, MDG

  Parti

  1. Atle Strand

  AP

  1. Siv Mali Høyby

  AP

  1. Willy Kroken

  AP

  1. Siri Standal

  MDG

  1. Kai Smeby

  SV

  Felles for SP, PP, FrP, Rl

  1. Kjersti Røhnebæk

  Sp

  1. Helge Vestheim

  PP

  1. Per Sandbakken

  SP

  1. Marina Venstad

  FRP  Behandling

  Valget ble gjennomført som avtalevalg.

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av partienes gruppeledere følgende forslag:

  Som faste representanter velges:

  Parti

  Navn

  Ap

  Anita Ihle Steen

  MDG

  Thomas Eriksen

  SV

  Christian Haugen

  SP

  Odd-Amund Lundberg

  Rl

  Katrine Jakobsen Solberg

  Som vararepresentanter velges i nummerert rekkefølge:

  Felles for Ap, SV, MDG

  Parti

  1. Atle Strand

  AP

  1. Siv Mali Høyby

  AP

  1. Willy Kroken

  AP

  1. Siri Standal

  MDG

  1. Kai Smeby

  SV

  Felles for SP, PP, FrP, Rl

  1. Kjersti Røhnebæk

  Sp

  1. Helge Vestheim

  PP

  1. Per Sandbakken

  SP

  1. Marina Venstad

  FRP

  Votering:

  Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

 • Valg av representanter til Regionrådet, Sirkula og Hias 2019-2023 Hoveddokument 433KB
  Brevdato: 23.10.2019
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Strategi- og utviklingsseksjonen
  Saksbehandler: Hanne Vandraas

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vedtak:

  1. Som faste representanter og personlige varerepresentanter velges til regionrådet

  Navn

  Fast representant

  Personlig vararepresentant

  Anita Ihle Steen (Ap)

  Atle Strand (Ap)

  Christian Haugen (SV)

  Siv Mali Høyby (Ap)

  Odd-Amund Lundberg

  Kjersti Røhnebæk (SP)

  2.Som faste representanter med personlige vararerpresentanter til representantskapet i HIAS velges:

  Navn

  Fast representant

  Personlig personlig vararepresentant

  Anita Ihle Steen (Ap)

  Thomas Eriksen (MDG)

  Odd-Amund Lundberg (Sp)

  Kjersti Røhnebæk(Sp)

  3.Som faste representanter med personlige vararerpresentanter til representantskapet i SIRKULA velges

  Navn

  Fast representant

  Personlig personlig vararepresentant

  Anita Ihle Steen (Ap)

  Thomas Eriksen (MDG)

  Odd-Amund Lundberg (Sp)

  Kjersti Røhnebæk(Sp)  Behandling

  Valgene ble gjennomført som avtalevalg:

  1. REGIONRÅDET

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av partienes gruppeledere følgende forslag:

  Som faste representanter og personlige varerepresentanter velges til regionrådet:

  Navn

  Fast representant

  Personlig vararepresentant

  Anita Ihle Steen (Ap)

  Atle Strand (Ap)

  Christian Haugen (SV)

  Siv Mali Høyby (Ap)

  Odd-Amund Lundberg

  Kjersti Røhnebæk (SP)

  Votering:

  Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

  2. HIAS

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av partienes gruppeledere følgende forslag:

  Som faste representanter og personlige varerepresentanter velges til Hias

  Navn

  Fast representant

  Personlig personlig vararepresentant

  Anita Ihle Steen (Ap)

  Thomas Eriksen (MDG)

  Odd-Amund Lundberg (Sp)

  Kjersti Røhnebæk(Sp)

  Votering:

  Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

  3. SIRKULA

  Forslag fremmet i møtet:

  Anita Ihle Steen (Ap) fremmet på vegne av partienes gruppeledere følgende forslag:

  Som faste representanter og personlige varerepresentanter velges til SIRKULA:

  Navn

  Fast representant

  Personlig personlig vararepresentant

  Anita Ihle Steen (Ap)

  Thomas Eriksen (MDG)

  Odd-Amund Lundberg (Sp)

  Kjersti Røhnebæk(Sp)

  Votering:

  Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Jørn Strandjst@ringsaker.kommune.no
Espen Hvalbyespen.hvalby@ringsaker.kommune.no
Alf Thomassenalf.thomassen@ringsaker.kommune.no
Lars Erik Hermansenlars.erik.hermansen@ringsaker.kommune.no
Anita Ihle SteenArbeiderpartietOrdførerais@ringsaker.kommune.no
Siv Mali HøybyArbeiderpartietMedlemsivmali@live.no
Atle StrandArbeiderpartietMedlemAtle.Strand@moelven.no
Bernt Egil TorpArbeiderpartietMedlembernt@kutube.no
Anne Lene Jonassen ArbeiderpartietMedlemanne_lene@live.no
Willy KrokenArbeiderpartietMedlemw-kroke@online.no
Kjerstin G. LundgårdArbeiderpartietMedlemkjerstingl@gmail.com
Karianne Pettersen HoelArbeiderpartietMedlemkariapet@online.no
Erling SegelstadArbeiderpartietMedlemerling.segelstad@gmail.com
Anders NybakkenArbeiderpartietMedlemandersny@bbnett.no
Arne SkarsethArbeiderpartietMedlemarneant@frisurf.no
Nina Elisabeth TollanArbeiderpartietMedlemntollan@gmail.com
Jørn EriksenArbeiderpartietMedlemjer@ringsaker.kommune.no
Jon RustenArbeiderpartietMedlemrusten.jon@gmail.com
Juliane BergersenArbeiderpartietMedlemjulianebergersen@hotmail.com
Rune MelgalvisArbeiderpartietMedlemrune.melgalvis@gmail.com
Kristian SylliåsenArbeiderpartietMedlemkristian.syll@gmail.com
Nora Evensen JansrudArbeiderpartietMedlemnoraej@live.no
Lars SvendstadFremskrittspartietMedlemlars-svendstad@hotmail.com
Kai Ove BergHøyreMedlemkaioveberg@gmail.com
Heidi Helene PabsdorffHøyreMedlemheidi_pab@hotmail.com
Roar WienHøyreMedlemroar.wien@proideas.no
Thomas EriksenMiljøpartiet De GrønneMedlemstemmdg.thomaseriksen@gmail.com
Helge VestheimPensjonistpartietMedlemhelgeves@bbnett.no
Lene Kristine EikelandPensjonistpartietMedlemlenekristineeikeland@hotmail.com
Katrine Jakobsen SolbergRingsaklistaMedlemkatrine-solberg@live.no
Dyveke Irene Dufseth LundsæterRØDTMedlemdyvekeirene@live.no
Odd-Amund LundbergSenterpartietMedlemodlund@online.no
Marte RøhnebækSenterpartietMedlemmarte@nerlien-gard.no
Trude Hustad SenterpartietMedlemtrudehustad@bbnett.no
Arne Ingvar DoblougSenterpartietMedlemarindobl@online.no
Anne-Lise MellbyeSenterpartietMedlemlmellbye@gmail.com
Anne MiklavicSenterpartietMedlemamiklavic@hotmail.com
Per SandbakkenSenterpartietMedlempersandb@online.no
Tormod SkaareSenterpartietMedlemskaare.tormod@gmail.com
Ole Kristian BarliSenterpartietMedlemokb@strandunikorn.no
Christian HaugenSV-Sosialistisk VenstrepartiMedlemchaugen@online.no
Shahnaz KhaniArbeiderpartietVaramedlemvenus342@gmail.com
Svein Rømo (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemsveiromo@bbnett.no
Svetlana K. Johnsen (Ikke møtt) FremskrittspartietMedlems.k.j@online.no
Kjersti Røhnebæk (Ikke møtt) SenterpartietMedlemkjersti.rohnebak@gmail.com
ACOS Innsyn levert av ACOS AS