Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2021001714
DokumentID: 21/1714 - Svar angående områderegulering Jessnes, marinarkeologi
ArkivsakID: 18/7096 - Jessnes tettsted - reguleringsplan
Journaldato: 13.01.2021
Brevdato: 13.01.2021
Dokumentansvarlig: Johanne Aasnæs Sørum

Avsender(e)

Norsk Maritimt Museum
Postboks 720 Skøyen
0214 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS