Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020050786
DokumentID: 20/50786 - Varsel om utvidelse av planområde - områdereguleringsplan for Jessnes tettsted
ArkivsakID: 18/7096 - Jessnes tettsted - reguleringsplan
Journaldato: 02.12.2020
Brevdato: 28.10.2020
Dokumentansvarlig: Johanne Aasnæs Sørum

Avsender(e)

Innlandet fylkeskommune,
Postboks 4404 Bedriftsenteret
2325 HAMAR
ACOS Innsyn levert av ACOS AS