Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020045753
DokumentID: 20/45753 - Uttalelse - varsel om utvidelse av planområde - områdereguleringsplan for Jessnes tettsted.
ArkivsakID: 18/7096 - Jessnes tettsted - reguleringsplan
Journaldato: 30.10.2020
Brevdato: 30.10.2020
Dokumentansvarlig: Johanne Aasnæs Sørum

Avsender(e)

Samfunnsmedisinsk enhet for Hamar-regionen
Postboks 4063 Postterminalen
2306 HAMAR
ACOS Innsyn levert av ACOS AS