Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020042659
DokumentID: 20/42659 - NVEs tilbakemelding på varsel om utvidelse av planområde - Områdereguleringsplan for Jessnes tettsted - Ringsaker kommune. NVEs referanse: 201907176-5
ArkivsakID: 18/7096 - Jessnes tettsted - reguleringsplan
Journaldato: 13.10.2020
Brevdato: 12.10.2020
Dokumentansvarlig: Johanne Aasnæs Sørum

Avsender(e)

NVE Region øst
Postboks 4223
2307 HAMAR
ACOS Innsyn levert av ACOS AS