Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020040298
DokumentID: 20/40298 - Jessnes tettsted - status for arbeidet med områdereguleringsplan
ArkivsakID: 18/7096 - Jessnes tettsted - reguleringsplan
Journaldato: 08.10.2020
Brevdato: 29.09.2020
Dokumentansvarlig: Johanne Aasnæs Sørum
ACOS Innsyn levert av ACOS AS