Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020038425
DokumentID: 20/38425 - Søknad om spesialundervisning 2020-2021
ArkivsakID: 12/3054 - Elevmappe
Journaldato: 18.09.2020
Brevdato: 18.09.2020
Dokumentansvarlig: Hilde L. Byenstuen
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS