Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020034489
DokumentID: 20/34489 - Enkeltvedtak spesialundervisnng 2020/2021
ArkivsakID: 19/1839 - Elevmappe
Journaldato: 27.08.2020
Brevdato: 27.08.2020
Dokumentansvarlig: Kari Storihle Ødegård
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS