Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020020577
DokumentID: 20/20577 - Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2020-2021
ArkivsakID: 17/7082 - Elevmappe
Journaldato: 28.05.2020
Brevdato: 20.05.2020
Dokumentansvarlig: Tone Strømberg
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS