Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020013633
DokumentID: 20/13633 - Behandling av søknad om spesialundervisning 2020-2021
ArkivsakID: 16/6818 - Elevmappe
Journaldato: 31.03.2020
Brevdato: 31.03.2020
Dokumentansvarlig: Sissel Jevne
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS