Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020008041
DokumentID: 20/8041 - Utbetaling av erstatning etter klimabetinget avlingssvikt i vekstgruppe grovfôr med egne husdyr i 2019
ArkivsakID: 19/5756 - Søknad om erstatning for avlingssvikt - grovfôr (med husdyr)
Journaldato: 25.02.2020
Brevdato: 25.02.2020
Dokumentansvarlig: Øyvind Håland
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS