Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020007708
DokumentID: 20/7708 - Entreprise M1 Nye Moelv vv - Svar på varsel om dagmulkt
ArkivsakID: 18/1933 - Moelv vannverk - entreprise M1
Journaldato: 21.02.2020
Brevdato: 20.02.2020
Dokumentansvarlig: Magnus Petersen
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS