Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020007455
DokumentID: 20/7455 - Kopi - uavhengig revisors beretning vedrørende skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon termin 6. 2019
ArkivsakID: 15/2299 - REVISJONSUTTALELSE AVGITT FOR RINGSAKER KOMMUNE, KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Journaldato: 19.02.2020
Brevdato: 18.02.2020
Dokumentansvarlig: Ole Peder Jensen

Avsender(e)

Hedmark Revisjon IKS
postboks 84
2341 LØTEN
ACOS Innsyn levert av ACOS AS