Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019051438
DokumentID: 19/51438 - Bekreftelse på mottatt rapportering-Ammekufjøs med utvendig midlertidig gjødsellager, gnr 225 bnr 1, Åshøgdvegen 236, Rudshøgda
ArkivsakID: 19/5298 - Ammekufjøs med utvendig midlertidig gjødsellager, gnr 225 bnr 1, Åshøgdvegen 236, Rudshøgda
Journaldato: 30.12.2019
Brevdato: 30.12.2019
Dokumentansvarlig: Elling Bollestad

Avsender(e)

Direktoratet For Byggkvalitet
Postboks 8742 Youngstorget
0028 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS