Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019048767
DokumentID: 19/48767 - Nytt vedtak om spesialundervisning skoleåret 2019/2020
ArkivsakID: 17/5427 - Elevmappe
Journaldato: 07.01.2020
Brevdato: 05.12.2019
Dokumentansvarlig: Tone Strømberg
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS