Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019046109
DokumentID: 19/46109 - Svar - Oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Storgata i Moelv - Ringsaker kommune
ArkivsakID: 19/3928 - Fv. 213 Storgata, Skogvegen - Pinnerudvegen - reguleringsplan (gang og sykkelveg)
Journaldato: 18.11.2019
Brevdato: 24.10.2019
Dokumentansvarlig: Tina Marie Østby

Avsender(e)

Hedmark fylkeskommune, Samferdsel, miljø og plan,
Fylkeshuset
2325 HAMAR
ACOS Innsyn levert av ACOS AS