Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2019044998
DokumentID: 19/44998 - Voll og Lund søndre - detaljregulering fase 3 - oppsummering fra møte 8/11-2019
ArkivsakID: 19/1292 - Lund søndre (og Voll i Hamar) - detaljreguleringsplan fase 3
Journaldato: 14.11.2019
Brevdato: 14.11.2019
Dokumentansvarlig: Johanne Aasnæs Sørum

Sendt til

Hamar kommune
Postboks 4063 Postterminalen
2306 HAMAR
 
Stavsberg Utvikling AS
c/o Block Watne AS Postboks 1817 Vika
0123 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS