Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019044686
DokumentID: 19/44686 - Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Bjørkhaugen i Mesnali
ArkivsakID: 16/6689 - Bjørkhaugen nordre - reguleringsendring
Journaldato: 12.11.2019
Brevdato: 11.11.2019
Dokumentansvarlig: Marit Svaland

Avsender(e)

Statens Vegvesen Region Øst
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER
ACOS Innsyn levert av ACOS AS