Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019042969
DokumentID: 19/42969 - SØKNAD OM KOMMUNL BOLIG
ArkivsakID: 19/2966 - Kommunal bolig
Journaldato: 29.10.2019
Brevdato: 29.10.2019
Dokumentansvarlig: Jeanette Marie Grindvold
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS