Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2019042937
DokumentID: 19/42937 - Forvaltningsrevisjonsprosjekt tidlig innsats og særskilte behov i barnehage og skole i Ringsaker
Tilbakemelding på revisjonskriterier
ArkivsakID: 19/4708 - Forvaltningsrevisjon - tidlig innsats og særskilte behov i barnehage og skole
Journaldato: 29.10.2019
Brevdato: 29.10.2019
Dokumentansvarlig: Per Magnar Kuraas

Sendt til

Hedmark revisjon
Postboks 84
2341 LØTEN
ACOS Innsyn levert av ACOS AS