Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019042923
DokumentID: 19/42923 - Søknad om spesialundervisning skoleåret 2019 - 2020
ArkivsakID: 19/2566 - Spesialundervisning 2019/2020
Journaldato: 29.10.2019
Brevdato: 29.10.2019
Dokumentansvarlig: Arnstein Jensen
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS