Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019042498
DokumentID: 19/42498 - ANSETTELSE I FAST 90 % STILLING SOM TILSYNSKONSULENT UTEN FORUTGÅENDE UTLYSNING
ArkivsakID: 19/5502 - Ledig stilling tilsynskonsulent 90 % og etterfølger i 50 % stilling
Journaldato: 25.10.2019
Brevdato: 25.10.2019
Dokumentansvarlig: Lisbet Gjønnes
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS