Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2019041510
DokumentID: 19/41510 - Oversendelse til klagenemnda for eiendomsskattetakstsaker – klage på eiendomsskatt
ArkivsakID: 18/3023 - Klage på eiendomsskattetakst, Gnr. 209 bnr. 1 og gnr 815 bnr 1 Natrudstilen 384, Ringsakervegen, Brumunddal
Journaldato: 20.10.2019
Brevdato: 20.10.2019
Dokumentansvarlig: Laila S. Ramstad
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS