Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019041491
DokumentID: 19/41491 - Fri skoleskyss grunnet særlig farlig skoleveg
ArkivsakID: 19/5783 - Fri skoleskyss grunnet særlig farlig skoleveg
Journaldato: 18.10.2019
Brevdato: 18.10.2019
Dokumentansvarlig: Jan Olsen
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS