Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019041460
DokumentID: 19/41460 - Svar - Varsel om oppstart av planarbeid E6 Moelv-Roterud og høring av planprogram - Nye Veier AS - Ringsaker kommune -
ArkivsakID: 18/7575 - E6 Moelv - Roterud
Mjøsbrua reguleringplan
Journaldato: 21.10.2019
Brevdato: 17.10.2019
Dokumentansvarlig: Tina Marie Østby

Avsender(e)

Hedmark fylkeskommune, Samferdsel, miljø og plan,
Fylkeshuset
2325 HAMAR
ACOS Innsyn levert av ACOS AS