Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019040404
DokumentID: 19/40404 - Søknad om utslipp - Avløpsanlegg - Gnr. 731 Bnr. 46, Yksetvegen 126, Brumunddal
ArkivsakID: 16/3091 - Etablering av avløpsanlegg, minirenseanlegg og infiltrasjon i løsmasser - Gnr. 731 Bnr. 46 - Yksetvegen 126, 2388 Brumunddal
Journaldato: 11.10.2019
Brevdato: 07.10.2019
Dokumentansvarlig: Elin Marie Mangerud Melby
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS