Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019040267
DokumentID: 19/40267 - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
ArkivsakID: 04/7446 - Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Journaldato: 10.10.2019
Brevdato: 10.10.2019
Dokumentansvarlig: Ann Megrund
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS