Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019039487
DokumentID: 19/39487 - Kopi - NVEs generelle tilbakemelding ved varsel om oppstart og høring av planprogram - Reguleringsplan for E6 Moelv i Ringsaker til Roterud (Gjøvik grense) - Ringsaker kommune, Hedmark
ArkivsakID: 18/7575 - E6 Moelv - Roterud
Mjøsbrua reguleringplan
Journaldato: 07.10.2019
Brevdato: 03.10.2019
Dokumentansvarlig: Tina Marie Østby

Avsender(e)

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboksk 5091 Majorstua
0301 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS