Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019038945
DokumentID: 19/38945 - Foreløpig svar på søknad om midler til tiltak innenfor utvalgt kulturlandskap Helgøya
ArkivsakID: 19/5425 - Helgøya utvalgt kulturlandskap - Restaurering av gammelt redskapshus
Gnr. 550, bnr 1
Journaldato: 01.10.2019
Brevdato: 07.08.2019
Dokumentansvarlig: Gerd Lodden Solberg
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS