Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019037059
DokumentID: 19/37059 - NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Bjørkhaugen Nordre i Mesnali, GBnr 518/2 - Ringsaker kommune
ArkivsakID: 16/6689 - Bjørkhaugen nordre - reguleringsendring
Journaldato: 17.09.2019
Brevdato: 16.09.2019
Dokumentansvarlig: Sigrid Johanne Langsjøvold

Avsender(e)

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS