Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019036565
DokumentID: 19/36565 - Vedtak ang fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål
ArkivsakID: 19/823 - Elevmappe
Journaldato: 13.09.2019
Brevdato: 13.09.2019
Dokumentansvarlig: Kristin Marie Sørlien
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS