Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019035889
DokumentID: 19/35889 - Kopi - Svar på varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Børkelivegen gnr 31 bnr 13 i Brumunddal
ArkivsakID: 19/3248 - Børkelivegen gnr 31 bnr 13 - reguleringsplan
Journaldato: 10.09.2019
Brevdato: 09.09.2019
Dokumentansvarlig: Marit Svaland

Avsender(e)

Statens Vegvesen Region Øst
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER
ACOS Innsyn levert av ACOS AS