Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019035798
DokumentID: 19/35798 - Endringer etter forenklet prosess, reguleringsplanene E6 Arnkvern - Tjernli, E6 Tjernli - Botsenden, og E6 Botsenden - Moelv
ArkivsakID: 10/894 - Regulering for E6 Arnkvern - Moelv
Generelle dokumenter for hele strekningen
Journaldato: 06.11.2019
Brevdato: 10.09.2019
Dokumentansvarlig: Tina Marie Østby
ACOS Innsyn levert av ACOS AS