Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019035615
DokumentID: 19/35615 - Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2019-2020
ArkivsakID: 19/2181 - Elevmappe
Journaldato: 14.10.2019
Brevdato: 09.09.2019
Dokumentansvarlig: Tone Strømberg
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS