Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019035252
DokumentID: 19/35252 - Klage på eiendomsskattetakst for gnr 814 bnr 1 fnr 839, Sjusjøen-Brøttum 2711 Sjusjøen
ArkivsakID: 18/1483 - Klage på eiendomsskattetakst, Gnr. 814 bnr. 1 fnr. 839, Sjusjøen-Brøttum 2711, Sjusjøen
Journaldato: 05.09.2019
Brevdato: 05.09.2019
Dokumentansvarlig: Kristine Stenersen Rønning
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS