Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2019032936
DokumentID: 19/32936 - Svar på oversendt kostnadsoverslag for marinarkeologisk registrering - Områdereguleringsplan for Jessnes tettsted
ArkivsakID: 18/7096 - Jessnes tettsted - reguleringsplan
Journaldato: 20.08.2019
Brevdato: 21.08.2019
Dokumentansvarlig: Johanne Aasnæs Sørum

Sendt til

Norsk Maritimt Museum
Postboks 720 Skøyen
0214 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS