Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019031203
DokumentID: 19/31203 - NVEs tilbakemelding på forslag om endringer av reguleringsplanene E6 Arnkvern - Tjernli, E6 Tjernli - Botsenden, og E6 Botsenden - Moelv - Ringsaker kommune, Hedmark
ArkivsakID: 10/894 - Regulering for E6 Arnkvern - Moelv
Generelle dokumenter for hele strekningen
Journaldato: 07.08.2019
Brevdato: 05.08.2019
Dokumentansvarlig: Tina Marie Østby

Avsender(e)

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS