Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019031004
DokumentID: 19/31004 - Kommunal tilrettelegging i barnehagen barnehageåret 2019/2020,vedtak
ArkivsakID: 19/4382 - Barnemappe
Journaldato: 04.08.2019
Brevdato: 04.08.2019
Dokumentansvarlig: Anne-Lene Alhaug
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS