Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019029955
DokumentID: 19/29955 - Varsel om oppstart av planarbeid for Jessnes tettsted - uttalelse fra Statens vegvesen
ArkivsakID: 18/7096 - Jessnes tettsted - reguleringsplan
Journaldato: 11.07.2019
Brevdato: 10.07.2019
Dokumentansvarlig: Johanne Aasnæs Sørum

Avsender(e)

Statens Vegvesen Region Øst
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER
ACOS Innsyn levert av ACOS AS