Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019029749
DokumentID: 19/29749 - NVEs innspill ved varsel om oppstart - Områdereguleringsplan for Jessnes tettsted - Ringsaker kommune, Hedmark
ArkivsakID: 18/7096 - Jessnes tettsted - reguleringsplan
Journaldato: 10.07.2019
Brevdato: 09.07.2019
Dokumentansvarlig: Johanne Aasnæs Sørum

Avsender(e)

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS