Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019027968
DokumentID: 19/27968 - Svar på søknad om spesialundervisning skoleåret2019-2020
ArkivsakID: 16/6818 - Elevmappe
Journaldato: 27.06.2019
Brevdato: 27.06.2019
Dokumentansvarlig: Monica Rothli
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS