Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019026156
DokumentID: 19/26156 - Vedtak om særskilt norskopplæring og morsmål / tospråklig fagopplæring skoleåret 2019-2020
ArkivsakID: 17/3781 - Elevmappe
Journaldato: 27.06.2019
Brevdato: 20.06.2019
Dokumentansvarlig: Tone Strømberg
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS