Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2019022045
DokumentID: 19/22045 - Vannlinjeberegninger/utredninger for Båhusbekken/Bausbakkelva og samarbeid for dekke utredningsbehov både for gs-veg lags fv 90 Fagerlundvegen og områderegulering for Brumunddal sentrum nord
ArkivsakID: 13/7722 - Brumunddal sentrum nord - reguleringsplan
Journaldato: 28.05.2019
Brevdato: 28.05.2019
Dokumentansvarlig: Johanne Aasnæs Sørum

Sendt til

Statens Vegvesen Region Øst
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER
ACOS Innsyn levert av ACOS AS