Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2019021198
DokumentID: 19/21198 - Gjennomgang av innspill om tiltak i fv. 67 Jessnesvegen/Vikervegen - Områderegulering Jessnes
ArkivsakID: 18/7096 - Jessnes tettsted - reguleringsplan
Journaldato: 23.05.2019
Brevdato: 27.05.2019
Dokumentansvarlig: Johanne Aasnæs Sørum

Sendt til

Statens Vegvesen Region Øst
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER
ACOS Innsyn levert av ACOS AS