Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019016446
DokumentID: 19/16446 - Vedtak om skoleplass på forsterket avdeling
ArkivsakID: 19/2181 - Elevmappe
Journaldato: 30.04.2019
Brevdato: 24.04.2019
Dokumentansvarlig: Tone Strømberg
Hjemmel: Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offentleglova § 13 jfr. fvl. § 13 første ledd nr 1, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS