Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2019010236
DokumentID: 19/10236 - Vedtak - Dispensasjon for å oppføre nye tiltak i 0 -50 m belte ved Mjøsa samt bruksendre eiendommen fra hytte til helårsbolig, gnr 746 bnr 3 fnr 3, Strandvegen 289, Brumunddal
ArkivsakID: 19/499 - Tilbygg fritidsbolig, gnr 746 bnr 3 fnr 3, Strandvegen 289, Brumunddal
Journaldato: 13.03.2019
Brevdato: 13.03.2019
Dokumentansvarlig: Jon Gudbrand Sølvsberg
Journalpostkategori: Delegert vedtak

Sendt til

Jan Tore og Gry J. Dale
Minkholen 17
2386 BRUMUNDDAL
ACOS Innsyn levert av ACOS AS